Close

10/03/2016

Barevné linky, Katalog firem O2 Czech Republic 1188, T-Mobile Asistent 1183

Volání na Barevné linky, případně asistenční služby, není součástí volných jednotek. Jedná se zpravidla o služby třetích stran, provolané jednotky tak nemohou být účtovány z volných minut v rámci tarifu. Existuje celá řada telefonních čísel se zvýšenou tarifikací (začínají zpravidla předvolbou 90XXX), kde může minutová cena hovoru dosáhnout i několika set korun (např. volání do soutěží, volání na linky některých společností apod.) Tato čísla zpravidla poznáte tak, že telefonní číslo, na které voláte, má nestandardní podobu (kratší počet číslic, případně zvláštní předvolba). Pokud voláte na některé telefonní číslo, které neznáte a má nestandardní formát, vždy se, prosím, ujistěte, že znáte minutovou cenu hovoru. Jelikož se jedná o služby třetích stran, je následná reklamace služby nemožná.