Close

MÉ LAUDATIO

Zde můžete vstoupit do Samoobsluhy

Vstoupit do Samoobsluhy

Důležité informace k zobrazování cen v Samoobsluze

Po přihlášení do samoobsluhy je možné sledovat příchozí i odchozí hovory, jejich ceny a celkovou útratu.

Zobrazované údaje jsou orientační z následujících důvodů.

Systém pro vyúčtování získává data o proběhlých hovorech v pravidelných intervalech v průběhu dne. Předávané informace (CDR) však nejsou kompletní, protože informace o některých hovorech (například roaming, data, některé hovory v CZ) přicházejí se zpožděním. Běžné lhůty pro doručení informace o hovoru jsou v rozptylu od 5 minut do 2 měsíců, například u roamingu ve vybraných zemích.

Průběžné CDR obsahují pouze informace, že proběhl hovor, přenos dat, nebo sms bez bližšího upřesnění. Dále každý den po půlnoci proběhne doručení denního výpisu služeb s rozlišením provozu na úrovni sítě. Systém pro vyúčtování průběžně kontroluje a oceňuje hovory, aby je zobrazil v samoobsluze. Průběžně dochází k dohledávání ztracených nebo duplicitních hovorů. 1x měsíčně dochází ke stažení celkového soupisu služeb, který je jediným relevantním zdrojem pro vyúčtování služeb.

Vstoupit do samoobsluhy