Close

27/04/2016

První Vyúčtování

První Vyúčtování

K převodu Vašeho telefonního čísla do sítě Laudatio může dojít kdykoliv v průběhu měsíce. Z tohoto důvodu Vám bude první měsíc po převodu Vašeho čísla fakturována poměrná část tarifu (přepočteno na dny). Současně je Vám z Vámi požadovaného tarifu poskytnuta jen poměrná část volných minut a SMS (například, pokud vstoupíte 21. 10., zúčtovací období končí 31. 10. a Vy získáte cca třetinu volných minut a také zaplatíte jen třetinu ceny Vašeho tarifu).

Další měsíc Vám bude standardně fakturována celá výše ceny za tarif a poskytnuty veškeré volné minuty a SMS v rámci zvoleného tarifu.