Close

06/10/2016

Problém s datovým připojením – stav řešení

Malou část uživatelů sítě Laudatio, zasahují problémy s ověřováním vůči RADIUS serveru společnosti T-Mobile. Společnost T-Mobile se rozhodla pro výměnu této komponenty.

Aktuální informace ke stavu řešení problémů s datovým provozem:

· Do výměny diskového pole může docházet ke krátkodobým výpadkům nebo problémům s datovým provozem. Výměnu předpokládáme během
3. týdne v říjnu
(termín doručení HW se předpokládá 2. říjnový týden, následně proběhne instalace, otestování a výměna).

· K problémům dochází zejména během dopoledne (cca 9 – 11 h.) a brzy odpoledne (13 – 15 h.), tedy v době, kdy se k datům připojuje najednou velké množství uživatelů. Na datovou platformu je v tu dobu kladena největší zátěž a narůstá doba odezvy, která překročí definovanou mez a tím pádem je spojení zamítnuto, ačkoliv bylo ověřeno úspěšně.

· Výměnou dojde k výraznému navýšení výkonu platformy a spolu s dalšími úpravami tak k vyřešení situace.

· Pokud problémy nastanou, doporučujeme vyčkat na automatické znovupřipojení. Opakováním pokusů o připojení k datům se situace bohužel ještě zhoršuje.