Close

27/04/2016

Způsob úhrady Vyúčtování

Způsob úhrady Vyúčtování

Máte dvě možnosti, jak uhradit své Vyúčtování. Bezhotovostním převodem na základě vystaveného Vyúčtování (prostřednictvím jednorázového platebního příkazu z Vašeho bankovního účtu či poštovní poukázkou typu A) nebo inkasním způsobem.

Vámi zvolený způsob úhrady Vyúčtování můžete kdykoliv změnit. Stačí změnu oznámit na info@laudatio.cz.

Pokyny k zavedení inkasa naleznete zde, případně si je vyžádejte u operátora infolinky.