Close

27/04/2016

Reklamace Vyúčtování

Reklamace Vyúčtování

Lhůta pro uplatnění reklamace je dva měsíce od doručení Vyúčtování či vadného poskytnutí služby. Pokud nedojde k uplatnění reklamace ve stanovené lhůtě, právo na reklamaci zaniká.

Reklamace Vyúčtování nemá odkladný účinek na povinnost řádně Vyúčtování uhradit, není tedy důvodem k nezaplacení faktury.

Reklamace služeb je nutné uplatnit vždy písemně, a to na infolinku Laudatio (e-mailem nebo korespondenčně). Formulář pro podání reklamace si vyžádejte na naší infolince.

Pokud Vaši reklamaci shledáme oprávněnou, bude Vám náhrada kompenzována s ohledem na technické možnosti v nejbližším možném Vyúčtování (podání reklamace za červenec v měsíci září bude kompenzováno ve Vyúčtování v měsíci říjnu).