Close

27/04/2016

Premium SMS

Premium SMS

Devět z deseti požadavků na změnu služeb je povolení MMS nebo Premium SMS, které jsou ve výchozím nastavení blokovány.

Premium SMS jsou SMS zprávy, jejichž cena se liší od ceny běžné SMS. Jde o účtování tzv. prémiové ceny – zvýšená sazba, která se v České republice pohybuje zpravidla v rozmezí od 1 do 99 Kč. V žádném případě se nejedná o službu Vašeho operátora, ale o zprostředkovaný prodej služeb třetích stran (Vás operátor účtuje dle podkladů od třetí strany).

SMS služby jsou zpoplatněny buď při odeslání zprávy (MO Premium SMS) nebo při doručení zprávy (MT Premium SMS).

Premium SMS zprávy poznáte tak, že je odesíláte na telefonní číslo, které začíná dvojčíslím 90 (číslo je sedmi- nebo osmimístné). Samotné číslo, na které Premium SMS odesíláte, má tvar:

90A BB CC/CCC, kde

A – je označení druhu Premium SMS, specifikace použití Premium SMS (hodnoty v rozmezí 900-909),

BB – je unikátní číslo poskytovatele služby,

CC/CCC – značí koncovou cenu pro zákazníka za Premium SMS v Kč včetně DPH (05 = 5 Kč, 99 = 99 Kč). Cenu SMS lze určit z posledního dvojčíslí (v případě sedmimístného čísla) nebo z posledního trojčíslí (v případě osmimístného čísla).

Prostřednictvím Premium SMS jsou poskytovány především tyto služby:

  • Marketingové soutěže
  • SMS soutěže
  • Hlasovací Premium SMS (číselná řada 906)
  • Informační služby, kde zákazník může získat potřebnou informaci pomocí SMS
  • Placení za služby a přístupy na některé vybrané webové stránky
  • M-parking
  • Adult (erotické) Premium SMS (číselná řada 909)