Close

27/04/2016

Postup při zavedení inkasa

Co je inkaso

Jedná se o způsob platby, kdy dáte souhlas k inkasování (pravidelné strhávání) plateb z Vašeho účtu. Inkaso je způsob platby z Vašeho bankovního účtu. Inkaso není SIPO. Zanést úhrady u Erbia Mobile s.r.o., do SIPO není možné.

Postup při zavedení inkasa

Jestliže chcete platit za služby poskytované virtuálním operátorem Laudatio inkasem z účtu, musíte na pobočce svého bankovního ústavu, kde máte veden účet, zadat souhlas k inkasu ve prospěch účtu Erbia Mobile s.r.o. – tedy ve prospěch účtu číslo 24210133/5500 – Raiffeisenbank.

Ve svém souhlasu k inkasu máte možnost nastavit limitní částku pro inkaso (maximální výše, kterou si Erbia Mobile s.r.o., může z Vašeho účtu inkasovat). Limitní částku doporučujeme nastavit o něco vyšší, než je Vámi předpokládaná útrata (výše tarifu), čímž předejdete komplikacím v případě vyššího Vyúčtování za služby (např. v době dovolené – roaming apod.). Interval inkasa nastavte na měsíc, případně 25 dní (dle možností Vaší banky).

Po zavedení souhlasu s inkasem je nutné nás informovat. Na email info@laudatio.cz zašlete informaci s Vaším jménem a telefonním číslem, ke kterému se inkaso vztahuje, číslo svého účtu a termín, odkdy je souhlas s inkasem zaveden (od kterého měsíce můžeme z Vašeho účtu inkasovat).

Jak inkaso probíhá

Každý měsíc z Vašeho účtu vyinkasujeme částku ve výši celkové dlužné částky za všechna Vyúčtování. K inkasování je Erbia Mobile s.r.o., oprávněn nejdříve v den vystavení Vyúčtování; zpravidla se inkasuje mezi 12. a 14. dnem v měsíci. Námi vystavené Vyúčtování má pak ve způsobu platby uvedeno, že je hrazeno inkasem.

V případě, že se inkaso z jakéhokoliv důvodu neprovede (nedostatek finančních prostředků na účtu, Vyúčtování vyšší než stanovený maximální limit apod.), proveďte platbu převodem. Skutečnost, že se Vám inkaso z účtu neprovedlo, zjistíte ze svého bankovního výpisu.