Close

Milan Fafek

Převod (portace) čísla od jiného operátora do sítě Laudatio

Před zasláním Účastnické smlouvy Vám doporučujeme ověřit si u svého původního operátora, zda je možné Vaši stávající Účastnickou smlouvu vypovědět (zda nemáte sjednaný závazek či smlouvu uzavřenou do určitého termínu). Kontaktujte svého stávajícího operátora a podejte výpověď z důvodu přenesení svého čísla. Od opouštěného operátora si vyžádejte Číslo Výpovědi Opouštěného Poskytovatele služeb (ČVOP). Toto číslo potřebujeme […]

Read More

ČVOP

Číslo Výpovědi Opouštěného Poskytovatele je kód, který spojuje odhlášku od původního operátora s přihláškou k novému operátorovi. Potřebujete jej tehdy, pokud své číslo převádíte od jiného operátora. ČVOP Vám vygeneruje stávající operátor na základě Vámi podané výpovědi. V síti Vodafone zavolejte na číslo *077, máte-li předplacenou kartu. Pokud máte paušál, pošlete výpověď poštou na adresu […]

Read More

MMS

MMS (Multimedia Messaging Service) Jedná se o multimediální paralelu k SMS. Pomocí MMS můžete posílat kromě textu také obraz nebo zvuk. MMS zprávy jsou přenášeny jako datový tok prostřednictvím datové technologie GPRS, GSM a pokročilejších. Devět z deseti požadavků na změnu služeb je povolení MMS nebo Premium SMS, které jsou ve výchozím nastavení blokovány. Bez aktivovaných MMS je […]

Read More

Způsob úhrady Vyúčtování

Způsob úhrady Vyúčtování Máte dvě možnosti, jak uhradit své Vyúčtování. Bezhotovostním převodem na základě vystaveného Vyúčtování (prostřednictvím jednorázového platebního příkazu z Vašeho bankovního účtu či poštovní poukázkou typu A) nebo inkasním způsobem. Vámi zvolený způsob úhrady Vyúčtování můžete kdykoliv změnit. Stačí změnu oznámit na info@laudatio.cz. Pokyny k zavedení inkasa naleznete zde, případně si je vyžádejte u operátora […]

Read More

Reklamace Vyúčtování

Reklamace Vyúčtování Lhůta pro uplatnění reklamace je dva měsíce od doručení Vyúčtování či vadného poskytnutí služby. Pokud nedojde k uplatnění reklamace ve stanovené lhůtě, právo na reklamaci zaniká. Reklamace Vyúčtování nemá odkladný účinek na povinnost řádně Vyúčtování uhradit, není tedy důvodem k nezaplacení faktury. Reklamace služeb je nutné uplatnit vždy písemně, a to na infolinku Laudatio (e-mailem nebo korespondenčně). Formulář […]

Read More

Podrobný výpis hovorů

Podrobný výpis hovorů Žádost o podrobný výpis hovorů musí být vždy písemná. Svoji žádost zašlete e-mailem na adresu: info@laudatio.cz. Žádost o podrobný výpis hovorů musí být zaslána z e-mailové adresy, na kterou je odesíláno Vyúčtování. Podrobný výpis hovorů lze získat za dva kalendářní měsíce zpětně.

Read More

Postup při zavedení inkasa

Co je inkaso Jedná se o způsob platby, kdy dáte souhlas k inkasování (pravidelné strhávání) plateb z Vašeho účtu. Inkaso je způsob platby z Vašeho bankovního účtu. Inkaso není SIPO. Zanést úhrady u Erbia Mobile s.r.o., do SIPO není možné. Postup při zavedení inkasa Jestliže chcete platit za služby poskytované virtuálním operátorem Laudatio inkasem z účtu, musíte na […]

Read More

Hlášení poruchy ADSL

Hlášení poruchy ADSL Při hlášení poruchy ADSL je nutné uvést následující informace: Jméno zákazníka: Kontaktní údaje zákazníka (telefonní číslo): Instalační adresa: Datum a čas, kdy se chyba objevila: Zda se situace objevuje i na jiném PC: Chybová hláška (pokud byla): Typ modemu: Operační systém PC: Podrobný popis závady:   Výše uvedené informace zašlete na info@laudatio.cz. […]

Read More

Hlášení poruchy signálu

Hlášení poruchy signálu Při hlášení poruchy signálu je nutné uvést následující informace: Kontaktní telefonní číslo a jméno: Ulice, číslo popisné + nejbližší kolmá ulice: Město: Okres/region: Typ objektu: Hláška sítě (display/sluchátko): Typ telefonu: Datum a čas (od kdy se porucha vyskytuje): Jak se chová SIM v jiném telefonu: Intenzita signálu: Konkrétní čas a datum hovoru/SMS: […]

Read More

Premium SMS

Premium SMS Devět z deseti požadavků na změnu služeb je povolení MMS nebo Premium SMS, které jsou ve výchozím nastavení blokovány. Premium SMS jsou SMS zprávy, jejichž cena se liší od ceny běžné SMS. Jde o účtování tzv. prémiové ceny – zvýšená sazba, která se v České republice pohybuje zpravidla v rozmezí od 1 do 99 Kč. V žádném případě […]

Read More

Reklamace zboží Lenovo

Reklamace zboží Lenovo Na výrobky společnosti Lenovo se vztahují záruční a reklamační podmínky společnosti IBM/LENOVO. Jako zákazník máte dvě možnosti uplatnění reklamace na zboží společnosti Lenovo zakoupené přes e-shop společnosti Erbia Mobile s.r.o. Je jen na Vás, který způsob zvolíte. Uplatnění reklamace ve značkovém servisu Lenovo – reklamace zboží řady IdeaPad: Zákazník zavolá na bezplatnou linku […]

Read More

Reklamace zboží zakoupeného přes náš e-shop

Reklamace zboží zakoupeného přes náš e-shop Záruku na zboží zakoupené přes e-shop Laudatio uplatníte dle reklamačního řádu e-shopu přímo u společnosti Erbia Mobile s.r.o. Reklamaci je nutné uplatnit na adrese společnosti:  Erbia Mobile s.r.o., Pelhřimovská 302/10, 140 00 Praha 4. O přijetí reklamace Vás budeme obratem informovat. Doporučujeme ke zboží přiložit vyplněný reklamační protokol na zboží […]

Read More

DMS

DMS (Dárcovská SMS) jsou specifickým typem Premium SMS, který je určen k zasílání drobných finančních prostředků na účty nadací a neziskových organizací. Cena jedné odeslané DMS je pro odesílatele vždy 30 Kč a příjemce z ní obdrží minimálně 27 Kč. DMS jsou vždy zasílány na telefonní číslo 87777 ve formátu DMS XXXX (kde XXX je heslo daného […]

Read More

První Vyúčtování

První Vyúčtování K převodu Vašeho telefonního čísla do sítě Laudatio může dojít kdykoliv v průběhu měsíce. Z tohoto důvodu Vám bude první měsíc po převodu Vašeho čísla fakturována poměrná část tarifu (přepočteno na dny). Současně je Vám z Vámi požadovaného tarifu poskytnuta jen poměrná část volných minut a SMS (například, pokud vstoupíte 21. 10., zúčtovací období končí 31. 10. a Vy získáte […]

Read More